Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence zboží a služeb
Evidence zboží a služeb
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ107A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence zboží a služeb“ - účel evidence
 • Evidence zboží a služeb je databáze nebo její část obsahující všechny atributy aktuálně prodávaných a nakupovaných zboží a služeb .
 • Účelem je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o nabízených, prodávaných a nakupovaných druzích zboží a služeb a jejich podstatných charakteristikách, včetně kvalitativních.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje zboží / služby :
  1. Id. zboží / služby, Název, Kategorie, druh (dle produkce a nabídky podniku),
 2. Charakteristiky zboží :
  1. Objemové charakteristiky, Povrchová úprava, Barva zboží,
  2. Rozměrové charakteristiky, Technické parametry, Nároky na údržbu.
3. Zpracování evidence
 • Úlohy : Evidence zákazníků, zboží, služeb, prodejů a prodejních operací (UQ101A ).