Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Personální evidence
Personální evidence
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ250A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Podniková personální evidence“ - účel evidence:
 • Podniková personální evidence je databáze, která obsahuje údaje o jednotlivých pracovnících podniku .
 • Účelem je zajistit a zpřístupnit pro řízení informatiky standardní personální evidenci podniku.
2. Obsah evidence:

2.1. Základní osobní údaje
 • Personální evidence zahrnuje především tyto základní údaje, resp. jejich skupiny :
  • Evidence osobních a jiných údajů o zaměstnancích, včetně informací z jejich životopisu (o ostatních zaměstnavatelích, zkušenostech, prodělaných školeních apod.),
  • Evidence pracovních poměrů pracovníka,
  • Průběh kvalifikace pracovníka,
  • Legislativní evidence – vztahy vůči orgánům státní správy,
  • Evidence údajů o osobách, které mají určitý vztah k pracovníkovi,
  • Předchozí zaměstnání,
  • Zahájení a ukončení pracovního poměru.
2.2. Doplňující osobní údaje
 • Součástmi základní personální evidence, nebo další dílčí evidence s přímou vazbou na základní jsou:
  • Evidence pracovníků se změněnou pracovní schopností, která obsahuje dílčí specifikace změněné pracovní schopnosti jednotlivých pracovníků.
  • Evidence závazků za zaměstnancem a zaměstnavatelem - zahrnující evidenci nároků a závazků směrem k zaměstnavateli a evidenci všech finančních a dalších závazků mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
 • Evidence vypůjčeného nebo přiděleného materiálu zaměstnanci – zahrnující evidenci pracovních pomůcek zaměstnance, propůjčený dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek, dále klíče, razítka, osobní auta, výpůjčky, vnitřní normy, mobilní telefony,
  • Evidence uchazečů o zaměstnání, potenciální pracovní síly – tj. data o uchazečích a o předchozích zaměstnáních, evidence životopisů uchazečů, průvodních dopisů, vypracovaných úkolů a výsledků pohovorů,
  • Evidence nároků na dovolenou a sociálních výhod – tj. evidence výše nároků na dovolenou a na dodatkovou dovolenou pro různé počty odpracovaných dnů a výši krácení dovolené pro různé počty zameškaných dnů, evidence sociálních výhod dle nároků pracovního místa, evidence limitů (pracovní doba, váhové limity apod.), evidence poskytnutých výhod nad rámec legislativy.
3. Zpracování evidence