Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Personální evidence OVM
Personální evidence OVM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ781AXGO
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Personální evidence“ – cíl, účel
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat personální databáze a databáze souvisejících objektů.
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Organizační a řídící dokumenty OVM (DQ002A ),
  • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A),
  • Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
 • Hlavními výstupy jsou:
  • Personální evidence (DQ250A ),
  • Evidence pracovních míst (DQ251A),
  • Evidence školení a kursů rozvoje kvalifikace (DQ252A),
  • Evidence mzdových složek,
  • Evidence mezd a platů (DQ071A).
3. Klíčové aktivity
 • Evidence pracovníků,
 • Evidence pracovních míst,
 • Evidence školení a kursů rozvoje kvalifikace,
 • Evidence mzdových složek,
 • Evidence mezd a platů.
4. Klíčové metriky vytvářené a využívané v úloze
 • Počet pracovníků (IQ7801XGO),
 • Pracovní fond v člověkodnech (IQ7802XGO),
 • Fluktuace zaměstnanců (IQ7803XGO),
 • Objem kursů a kvalifikačních programů (IQ7804XGO),
 • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ7805XGO), Pracovní náklady (IQ0009 ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat o pracovnících v čase a místě,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích personálních dat,
  • vysoké úrovně konsistence personálních dat a jejich konsolidace.