Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Personální evidence
Personální evidence
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ251A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-06-23
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Personální evidence:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat personální databáze podniku ( osobních údajů zaměstnanců, údajů o kvalifikaci atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ251 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A),
 • Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A).
3. Funkce, aktivity:
 • Vytváření a aktualizace všech základních databází a dokumentů spojených s pracovními místy, pracovníky a jejich aktivitami a nároky a s uchazeči o zaměstnání.
 • Definování pracovní náplně - definování pracovních úkolů obsahu práce a s ní spojených povinností, odpovědností a pravomocí.
 • Spojování pracovních úkolů - spojování pracovních úkolů - vytváří se tak pracovní místa.
 • Specifikace požadavků na pracovníka.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat o pracovnících v čase a místě,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích personálních dat,
  • vysoké úrovně konsistence personálních dat a jejich konsolidace, např. mezi jednotlivými závody, pobočkami apod.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované aplikace pro personální řízení,
  • systém pro správu dokumentů – DMS (F504 ), v tomto případě dokumentů nákupu v rámci aplikací řízení podnikového obsahu ECM (FSG500 ).
5. Poznámky, reference:
 • Šikýř, M. - Personalistika pro manažery a personalisty - (Praha: Grada 2012) - ISBN9788024741512,
 • Sikorová, M. - Možnosti řešení oblasti HR v informačním systému organizace - (Praha. VŠE 2014).