Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Podklady pro rekvalifikační programy
Podklady pro rekvalifikační programy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ255A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Podklady pro rekvalifikační programy“ - účel dokumentu
 • Podklady pro rekvalifikační programy slouží jako vstupy pro aktualizace personálních databází a pro plánování a přípravu jednotlivých rekvalifikačních programů a školení.
 • Účelem je tak zajistit informace o potřebách rekvalifikace pracovníků podniku jako vstupy pro aktualizace personálních databází pro přípravu plánů školicích aktivity.
2. Obsah dokumentu
 1. Pracovník :
  1. Id. pracovníka, Jméno, Pozice, Útvar, Kvalifikace,
  2. Požadavky na kvalifikaci,
 2. Kvalifikační programy :
  1. Id. programu, Název, Rok absolvování, Plánovaný rok / měsíc nového absolvování programu,
  2. Splněný nebo požadovaný certifikát, Rok udělení, Plánovaný rok.
3. Vznik dokumentu
 • Zpracování personální evidence - transakce (UQ252A ),
 • Personální evidence OVM (UQ781AXGO )