Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení lidských zdrojů
Řeší se řízení lidských zdrojů
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ251
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak efektivně vytvářet podklady pro personální evidence?
 2. Jak zajistit trvalý přehled vedení podniku o kapacitách na pracovním trhu ?
 3. Jak kvalitně připravovat a realizovat nábor a výběr nových pracovníků?
 4. Jak realizovat vazby na finance, výrobu, dopravu?
 5. Jak omezit fluktuaci pracovníků?
 6. Jak zajistit kvalitní přípravu pracovníků pro dané pracovní pozice?
 7. Které personální reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 8. Které metriky budou pro personální analýzy a plánování významné?
 9. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro personální analýzy a plánování relevantní?
 10. Jak dosáhnout potřebné znalostní úrovně pracovníků pro efektivní využití IT ?
 11. Jak plánovat a realizovat kvalifikační rozvoj pracovníků?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Personální evidence (UQ251A ),
 • Zpracování personální evidence - transakce (UQ252A ),
 • Personalistika - standardní reporting (UQ253A ),
 • Personální analýzy (UQ254A ),
 • Personální plánování (UQ255A ).