Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Personalistika, standardní reporting
Personalistika, standardní reporting
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ253A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Personalistika - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování personálních reportů,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ251 ).
2. Obsah úlohy - přehled reportů
 • Úloha obsahuje zejména přehledy pracovníků podle aktuálně definovaných kritérií a hlášení pro VZP - hromadné oznámení (přijetí pracovníků, odchody pracovníků), tj.:
  • Základní přehledy pracovníků,
  • Přehled handikapovaných zaměstnanců,
  • Přehledy zranění a incidentů,
  • Hlášení důchodového pojištění,
  • Hlášení nemocenského pojištění,
  • Zaměstnanecká spokojenost,
  • Otevřené pozice,
  • Výkonnost zaměstnanců,
  • Genderová vyváženost,
  • Přehled školení,
  • Fluktuace po jednotlivých oblastech,
  • Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých pracovních úvazků.
3. Vstupy úlohy:
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Evidence školicích agentur (DQ253A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality a vypovídací schopnosti personálních reportů, přehledů o absolvovaných školních a rekvalifikačních programech, výkazy pojištění apod.,
  • zpracování a poskytování reportů pro personální manažery a analytiky ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy personálních reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním personálním reportingu podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), nebo specializované personální aplikace, které připravují všechny základní reporty,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • specializované aplikace pro personální řízení.

5. Poznámky, reference