Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS
Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

 1. Jak zajistit vysokou kvalitu a vypovídací schopnost standardních reportů?
 2. Jak zajistit konsolidaci různých podnikových reportů?
 3. Jak dosáhnout organizačně i technicky zpracování a poskytování reportů pro odpovídající role a ve stanoveném čase?
 4. Jak zajistit, aby standardní reporty odpovídaly tuzemské i případně i zahraniční legislativě , zejména účetních standardů IFRS, US GAAP?
 5. Jak snížit pracnost přípravy standardních reportů?
 6. Jak snížit náklady na přípravu reportů?
2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI, resp. jejich skupinách , a to zejména:

 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Specifické úlohy business intelligence, BI (TG440 ),
 • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
 • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 )

Kvalitní řešení otázek ve scénáři je dáno i správným vyhodnocením faktorů řešení a jejich efektivním využitím, zejména:

 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ).