Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS
Řeší se rozvoj standardních reportingových úloh IS
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-03
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy repotingových úloh:
 1. Jak zvýšit úspěšnost a výkonnost byznysu díky vysoké kvalitě reportingu?
 2. Jak zajistit vysokou kvalitu a vypovídací schopnost standardních reportů?
 3. Jak v reportingu respektovat různé potřeby pracovníků dle úrovní řízení (strategické, taktické, operativní) i dle oblastí řízení?
 4. Jak dosáhnout vysoké kvality vizualizace zpracovávaných reportů, s využitím nejrůznějších vizualizačních prvků?
 5. Jak zajistit efektivní dostupnost reportů prostřednictvím různých komunikačních kanálů?
 6. Jak efektivně poskytovat reporty externím partnerům - podle definovaných pravidel?
 7. Jak zajistit konsolidaci různých podnikových reportů?
 8. Jak dosáhnout organizačně i technicky zpracování a poskytování reportů pro odpovídající role a ve stanoveném čase?
 9. Jak zajistit, aby standardní reporty odpovídaly tuzemské i případně i zahraniční legislativě , zejména účetních standardů IFRS, US GAAP?
 10. Jak snížit pracnost přípravy standardních reportů?
 11. Jak snížit náklady na přípravu reportů?
 12. Jak řešit bezpečnost reportingu z hlediska oprávnění přístupů pro jednotlivé role?
 13. Jak efektivně zpřístupňovat reporty i na mobilních zařízeních ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),
 • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ).
3. Faktory ovlivňující řešení otázek a problémů:
 • Business Analytics (BA) (FG400 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Specifické faktory reportingu:
  • BI: Reporting (F410 ),
  • BI: Dashboard (F414 ),
  • BI: Operativní dashboard (F415 ),
  • BI: Taktický dashboard (F416 ),
  • BI: Strategický dashboard (F417 ),
 • ECM: Systém pro správu dokumentů, Document Management Systém (F504 ).