Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Data Lake
Data Lake
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F417
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-06-27
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1.
1. Efekty a přínosy Data Lake pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Poskytuje podstatně větší flexibilitu při zpracování analytických úloh,
 2. Představuje jednotné místo datové integrace z původních oddělených komponent dočasného i operativního úložiště dat,
 3. Nabízí možnost rychlého dotazování , prakticky v reálném čase s využitím kvalitních uživatelsky orientovaných nástrojů,
 4. Zahrnuje řízení a zpracování velkých objemů z různých typů a zdrojů dat,
 5. Představuje zdroj pro sledování konsolidovaných, agregovaných dat s minimální dobou odezvy po zpracování,
 6. Zajišťuje požadovanou úroveň kvality komplexu dat pro podnikovou analytiku, s odpovídajícími nástroji a funkcemi pro čištění a konsolidaci dat,
 7. Umožňuje ukládání, zpracování a využívání i nestrukturovaných dat ,
 8. Podporuje jak dávkové vstupy dat, jak vstupy v reálném čase,
 9. Podporuje interaktivní komunikaci se zákazníkem,
 10. Umožňuje schopnost napojení na integrační platformy ,
 11. Je zdrojem pro reportingové nástroje,
 12. Obsahuje konzistentní a v některých případech agregovaná data.
 13. Zahrnuje i analytické nástroje a nástroje pro Data Governance ,
 14. V jistých případech může Data Lake nahrazovat i datový sklad a integrovat tak všechny tři původní komponenty a vytvořit tak Logický datový sklad.
2. Problémy a omezení spojené s Data Lake
 1. Představuje relativně vysoké nároky na Data Governance s ohledem na rizika spojená s velkými objemy dat a jejich složitými strukturami,
 2. Při nezvládnutém řízení Data Lake může docházet k problémům s jeho efektivním využitím ,
 3. Musí být jasně nastavená pravidla pro řízení změn v produkčních zdrojích , včetně zodpovědností za poskytování informací o plánovaných a realizovaných změnách,
 4. Vysoké nároky na kvalitní provázání s celým systémem řízení dat v podniku.
3. Reference:
 • Slánský, D.: Data and Analytics for the 21st Century: Architecture and Governance, Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-16-5.