Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Tabulární model
Tabulární model
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F415
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Pátková, N. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-06-26
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení tabulárního modelu
  • Tabulární modely jsou v Analysis Services analytické databáze, které pro ukládání dat mohou používat 2 druhy engine:
    • In-memory, což znamená, že vykonávají dotazy k datům v paměti aplikace nad celou databází,
    • v DirectQuery, což znamená, že data nejsou kopírována do aplikace, přes kterou k nim přistupujeme (například Power BI Desktop), ale dotazy jsou vykonávány přímo do databází.
  • Další charakteristiky jsou v přiloženém dokumentu.