Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Cloud computing a jeho služby
Cloud computing a jeho služby
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Cloud computing a jeho služby – účel
 • Účelem podskupiny faktorů je analyzovat modely a služby poskytované v rámci cloud computingu především vzhledem k plánování a řízení rozvoje IT služeb podniku, tj. vzhledem k plánovaným IT projektům.
2. Cloud computing a jeho služby - podstata
 • Podskupina zahrnuje faktory, které představují různé provozní modely informatik y podniku. Patří sem cloud computing a jeho jednotlivé služby (např. Software-as-a-Service, SaaS a další).
3. Cloud computing a jeho služby – přehled faktorů
 • Cloud computing - (F100 ) - představuje na Internetu založený model vývoje a používaní IT, tj. poskytování sdílených, škálovatelných a flexibilních IT služeb ,
 • Veřejný (Public) cloud computing – (F101 ) - je model, kdy je IT služba poskytnuta bez omezení širokému a často velmi početnému spektru uživatelů ,
 • Soukromý (Private) cloud computing - (F102 ) - služba je poskytována pouze pro danou organizaci,
 • Hybridní (Hybrid) cloud computing - (F103 ) - kombinuje v sobě jak veřejný tak soukromý cloud,
 • Komunitní (Community) cloud computing - (F104 ) - infrastruktura cloudu je sdílena mezi několika organizacemi či skupinami uživatelů,
 • Osobní cloud computing - (F105 ) - zaměstnanci si cloud do organizace „přinášejí“ spolu se svým mobilním zařízením, a to na bázi BYOC, Bring Your Own Cloud (F551),
 • SaaS, Software as a Service - (F106 ) - aplikace je licencována jako služba pronajímaná uživateli,
 • IaaS, Infrastructure as a Service - (F107 ) - poskytuje IT infrastrukturu na bázi virtualizace,
 • PaaS, Platform as a Service - (F108 ) - poskytuje vývojové prostředí a umožňuje nasazení a vývoj vlastní aplikace na cloudové infrastruktuře.
4. Cloud computing a jeho služby v kontextu řízení IT:
 • Faktory podskupiny Cloud computing a jeho služby se na strategické úrovni řízení IT promítají především do úloh Cloud Governance (U052A ), Řízení efektů cloud computingu (U053A ) a Řízení rizik cloud computingu (U054A).
 • Využití možností cloud computingu se promítá do skupin úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů.