Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Soukromý (Private) cloud computing
Soukromý (Private) cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F102
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1.
1. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Sdílení IT zdrojů – IT zdroje jsou sdílené mezi všemi uživateli, dochází k jejich efektivnějšímu využití,
  2. Klesá riziko multitenancy a sdílení zdrojů,
  3. Škálovatelnost a pružnost IT infrastruktury,
  4. Upgrade software providerem,
  5. Přístup k aplikacím přes internet,
  6. Snížení nákladů na IT.

2. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Závislost na poskytovateli služby,
  2. Riziko zneužití dat,
  3. Vysoké migrační náklady.