Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Soukromý (Private) cloud computing
Soukromý (Private) cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F102
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-25
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Služba je poskytována pouze pro danou organizaci a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou. Služba může být umístěna přímo v organizaci (on-site private cloud), anebo u některého z poskytovatelů, který se stará o jeho údržbu (outsourced private cloud).
 • Outsourcovaný privátní cloud znamená fyzické oddělení virtuálního stroje od ostatních zákazníků v datovém centru poskytovatele. V soukromém cloudu dochází často k single-tenant poskytování služeb, multitenancy nastává v případě poskytování daných služeb pro další pobočky.
2. Efekty a výhody
 1. Sdílení IT zdrojů – IT zdroje jsou sdílené mezi všemi uživateli, dochází k jejich efektivnějšímu využití,
 2. Klesá riziko multitenancy a sdílení zdrojů,
 3. Škálovatelnost a pružnost IT infrastruktury,
 4. Upgrade software providerem,
 5. Přístup k aplikacím přes internet,
 6. Snížení nákladů na IT.
3. Problémy a omezení
 1. Závislost na poskytovateli služby,
 2. Riziko zneužití dat,
 3. Vysoké migrační náklady.