Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : SaaS – (Software as a Service)
SaaS – (Software as a Service)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F106
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Juříček, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2017-06-16
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • SaaS je alternativou k lokálně instalovanému softwaru.
 • Aplikace je licencována jako služba pronajímaná uživateli . Uživatelé si tedy kupují přístup k aplikaci, ne aplikaci samotnou.
 • SaaS je ideální pro uživatele, kteří vystačí s typizovaným aplikačním software, ke kterému vyžadují přístup odkudkoliv a kdykoliv. SaaS je založena na principu multi-nájemní architektury, kdy je aplikace nebo sada aplikací k dispozici více uživatelům prostřednictvím různých klientských zařízení skrz rozhraní tenkého klienta jako je například webový prohlížeč.
 • Zákazník nemůže řídit nebo ovládat základní cloud infrastrukturu, platformu a ani měnit funkcionalitu aplikace. Může však měnit nastavení konfiguračních parametrů aplikace specifické pro uživatele.
2. Efekty a výhody
 1. Minimální nebo nulové nároky na pořízení a implementaci aplikace,
 2. Nulové nároky na pořízení infrastruktury ,
 3. Možnost okamžitého provozu aplikace,
 4. Snížení nároků na vlastní IT specialisty ,
 5. Nižší náklady na provoz aplikace,
 6. Nulové nároky na zajišťování upgrade aplikace.
3. Problémy a omezení
 1. Menší funkcionalita v porovnání s klasickými desktopovými aplikacemi,
 2. Stabilita online aplikací je závislá na kvalitě internetové konektivity,
 3. Poskytovatel služby může být podřízen jiné jurisdikci než uživatel.