Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : SaaS – (Software as a Service)
SaaS – (Software as a Service)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F106
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Juříček, M. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení SaaS

SaaS je alternativou k lokálně instalovanému softwaru. Aplikace je licencována jako služba pronajímaná uživateli. Uživatelé si tedy kupují přístup k aplikaci, ne aplikaci samotnou. SaaS je ideální pro uživatele, kteří vystačí s typizovaným aplikačním software, ke kterému vyžadují přístup odkudkoliv a kdykoliv. SaaS je založena na principu multi-nájemní architektury, kdy je aplikace nebo sada aplikací k dispozici více uživatelům prostřednictvím různých klientských zařízení skrz rozhraní tenkého klienta jako je například webový prohlížeč. Zákazník nemůže řídit nebo ovládat základní cloud infrastrukturu, platformu a ani měnit funkcionalitu aplikace. Může však měnit nastavení konfiguračních parametrů aplikace specifické pro uživatele.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Minimální nebo nulové nároky na pořízení a implementaci aplikace,
  2. Nulové nároky na pořízení infrastruktury,
  3. Možnost okamžitého provozu aplikace,
  4. Snížení nároků na vlastní IT specialisty,
  5. Nižší náklady na provoz aplikace,
  6. Nulové nároky na zajišťování upgrade aplikace.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Menší funkcionalita v porovnání s klasickými desktopovými aplikacemi,
  2. Stabilita online aplikací je závislá na kvalitě internetové konektivity,
  3. Poskytovatel služby může být podřízen jiné jurisdikci než uživatel.