Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : IaaS – (Infrastructure as a Service)
IaaS – (Infrastructure as a Service)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F107
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Poskytovatel služeb se zavazuje poskytnout infrastrukturu na bázi virtualizace.
 • IaaS model je vhodný pro ty, kteří vlastní software (či jeho licence) a nechtějí se starat o hardware. Jedná se o poskytování virtuálních serverů i jiných infrastrukturních prvků zajišťujících další služby jako například diskový prostor, propojení mezi jednotlivými servery, zajištění vysoké dostupnosti a dalších funkcionalit.
 • Na tyto servery je dále možné instalovat jednotlivé softwarové vybavení , které se rozhodne potencionální zákazník přesunout do cloudu, ale nechce konkrétní službu (například poštovní server, nebo vlastní produkt) užívat formou čisté služby, bez možnosti vzdáleného přístupu ke konkrétnímu serveru, jeho nastavení a jeho kontroly tak, jak byl doposud zvyklý.
2. Efekty a výhody
 1. O veškeré problémy s hardwarem stará poskytovatel, je zodpovědný za chod infrastruktury dle stanoveného SLA,
 2. Odpadají starosti spojené s účetní evidencí , inventarizací a případnou likvidací hardware,
 3. Zákazník nemusí kupovat žádné hardwarové vybavení , odpadají prvotní náklady na infrastrukturu – pronájem funguje na principu měsíčního / ročního pronájmu,
 4. Zákazník se nemusí do detailu zabývat prvotní architekturou , případná pronajatá architektura je škálovatelná dle konkrétních i nových požadavků ze strany software, případně dalších (parametry jsou tedy dynamicky měnitelné),
 5. Poplatky jako elektrická energie, chlazení serverovny, interní připojení, správa systémů a další jsou obsaženy v měsíčních / ročních poplatcích,
 6. Zákazník nemusí řešit stárnutí komponent, jejich obměnu, případně upgrade.
3. Problémy a omezení
 1. Kontrolu nad infrastrukturou má jiný subjekt, podnik je závislý na jeho serióznosti a kvalitě služeb,
 2. V okamžiku výpadku služeb j e podnik odkázaný na opravu ze strany dodavatele služeb, není možné k datům přistoupit žádnou alternativní cestou / způsobem jako v případě in-house/on-premise varianty,
 3. Je více problematické realizovat případné integrace mezi on-premise prostředím a cloudovou částí (pokud je požadavek mít některou z aplikací výhradně na on-premise serveru – například z důvodů demilitarizované zóny apod.).