Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Veřejný (Public) cloud computing
Veřejný (Public) cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F101
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Klasický model cloud computingu . Jedná se o model, kdy je IT služba poskytnuta bez omezení širokému a často velmi početnému spektru uživatelů, kterým nabízí stejnou nebo velmi podobnou funkcionalitu .
2. Efekty a výhody
 1. Sdílení IT zdrojů jsou sdílené mezi všemi zákazníky,
 2. Škálovatelnost a pružnost IT infrastruktury,
 3. Platby pouze za spotřebu IT zdrojů,
 4. Upgrade software providerem,
 5. Přístup k aplikacím přes internet,
 6. Snížení nákladů podniku na IT.
3. Problémy a omezení
 1. Závislost na poskytovateli služby,
 2. Riziko navyšování cen služeb,
 3. Riziko zániku poskytovatele,
 4. Vyšší náklady při změně poskytovatele,
 5. Riziko zneužití dat,
 6. Vysoké migrační náklady.