Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : PaaS – (Platform as a Service)
PaaS – (Platform as a Service)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F108
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-25
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Paas slouží jako prostředek poskytující vývojové prostředí a umožňující nasazení a vývoj vlastní aplikace na cloudové infrastruktuře poskytovatele, kdy jsou dodávány kompletní prostředky pro podporu celého životního cyklu tvorby a poskytovány webové aplikace a služby.
 • Zákazník může v PaaS nasadit aplikaci, kterou sám vytvořil nebo provozovat současnou aplikaci s podporou programovacích jazyků, knihoven, služeb a nástrojů poskytovatele.
 • Zákazník neřídí a nekontroluje cloudovou infrastrukturu (komunikační síť, server, operační systém nebo úložiště), avšak má pod kontrolou nasazenou aplikaci a konfigurační nastavení prostředí, na kterém je aplikace hostovaná.
2. Efekty a výhody
 1. Poskytnutí vývojového prostředí jako služby,
 2. PaaS řešení je integrované s externími webovými službami a databázemi,
 3. Komplexní monitorovací aplikace ,
 4. Škálovatelnost ,
 5. Vyšší flexibilita pomocí automatického škálování platformy a vyrovnávání zátěže,
 6. Online podpora spolupráce mezi vývojáři v průběhu celého životního cyklu aplikace se zřetelem na bezpečnost intelektuálního vlastnictví,
 7. Snazší integrace dalších služeb jako je e -mail, autentizační služby nebo uživatelské rozhraní,
 8. Podpora měření využívané aplikace a platebního modelu pay-as-you-go.
3. Problémy a omezení
 1. Proprietární uzamčení , kdy může každý poskytovatel používat např. jiné vývojové prostředí,
 2. K vývojovému prostředí je přístup přes webové rozhraní,
 3. Bezpečnost ,
 4. Dostupnost komunikační sítě,
 5. Životaschopnost poskytovatele,
 6. Disaster Recovery a Business Continuity,
 7. Transparentnost ,
 8. Ztráta fyzické kontroly dat,
 9. Legislativa.