Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení portfolia projektů
Řízení portfolia projektů
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG103
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavníc h komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Cílem skupiny úloh je řízení a koordinace souběžně realizovaných projektů s ohledem na existující zdroje.
 • Je třeba jasně vymezit vztah mezi projektem a IT službou .
3. Přehled úloh
 • Do řízení „Řízení portfolia projektů“ spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Specifikace požadavků na IT projekty - (U121A ) - jejich kategorizace a evidence - ( Pož ),
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci, (U122A ) - dle stanovených priorit stanovených v informační strategii v úloze (U041A ) – ( Plány ),
  • Řízení a koordinace realizace projektů - (U123A ) - řízení návazností a vazeb mezi řešenými projekty i již provozovanými aplikacemi – ( Koor ),
  • Ukončení, případně vyřazení projektu - (U124A ) - a jeho rámcové vyhodnocení v kontextu všech řešených projektů - detailní hodnocení uzavíraného projektu je ve skupině úloh Řízení projektu (TG401 ) – ( Ukon ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „„Dokumenty návrhu informační strategie“ (DSG040 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty realizace informační strategie“ (DSG070 ),
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ),
 • „Metriky sourcingu“ (ISG060 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby“ (FSG100 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Příprava IT služeb“ (FSG130 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice“ (MG200 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.