Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Strategické a organizační dokumenty podniku
Strategické a organizační dokumenty podniku
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ01
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • Provozní model podniku (DQ007A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 • Komunikační plán (DQ009A),
 • Kompetence pracovní síly v IT (DQ010A).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ) a obdobně v řízení IT zejména skupin úloh IT jako součást byznysu (TG001 ), Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ) a Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ).
 • Dokument Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty je podkladem pro prakticky všechny skupiny úloh podnikového řízení, zejména Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Marketing (TGQ350 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ) a Řízení majetku (TGQ300 ). V oblasti IT je předmětem zpracování především úloh Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ), Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie (U019A ) a Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ).
 • Organizační a řídící dokumenty podniku a dokumenty Procesní dokumentace podniku jsou podkladem pro všechny skupiny úloh podnikového řízení, tj. v celé doméně IT v řízení podniku (DOQ00) i v odvětvových řešeních - IT v řízení výrobního podniku (DOXMN) a IT v řízení maloobchodního podniku (DOXRE). V řízení IT jsou podkladem především pro doménu Strategické řízení IT (DO000) a pro skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení projektu (TG401 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů, Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Katalog podnikových cílů a dokument KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům jsou předmětem zpracování především úloh Výběr a vymezení KPI a KGI (UQ003A ), následně i všech skupin úloh podnikového řízení. V oblasti řízení IT se vztahují zejména k úlohám Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ), Propojení metrik byznysu a metrik IT (U011A ) a Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ).
 • Dokumenty Byznys model podniku a Provozní model podniku jsou podkladem prakticky všech skupin úloh podnikového řízení, na úrovni strategického řízení IT se vztahují k úlohám Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ) a IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ).
 • Dokument Komunikační plán se na úrovni strategického řízení IT se vztahuje k úlohám Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ), Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ) a Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ).
 • Dokument Kompetence pracovní síly v IT se vztahuje ke skupině úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ) a k úloze Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).