Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Marketing
Marketing
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ350
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení marketingu. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků
2. Účel a zaměření marketingu
 • Podporovat obchodní aktivity firmy a přispívat k posilování pozice firmy na trhu,
 • Realizovat úspěšné marketingové akce a kampaně.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Marketingové evidence (UQ351A ) - aktualizace základních údajů marketingu, např. klasifikace obchodních partnerů, konkurence apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Řízení marketingu - transakce (UQ352A ) - zpracování jednotlivých marketingových transakcí spojených s přípravou realizací a vyhodnocením marketingových akcí – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting marketingu (UQ353A ) – ( Report ),
 • Analýzy: Marketingové analýzy (UQ354A ) - tj. analýzy trhu, konkurence, požadavků zákazníků apod. – ( Anal. ),
 • Plánování: Marketingový plán (UQ355A ) - plánování marketingových a promo akcí – ( Plány ),
 • Řízení marketingových kampaní (UQ356A ) - operativní řízení jednotlivých marketingových kampaní, ( Kamp. ),
 • Marketing – pokročilá analytika (UQ359A ) – ( PA ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
 • Metriky řízení prodeje v firmy (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
 • Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb (ISGQ15 )
5. Dimenze
6. Role v marketingu
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení marketingu:

*/ CRM pro řízení vztahů se zákazníky (F371 ), **/Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),*/ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ), */ CI, Competitive intelligence pro posuzování konkurence (F481 ), */ Prediktivní analytika zejména pro prognózování marketingových akcí(F454 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se marketing" (SQ351 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.