Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Poskytování služeb a poprodejní servis
Poskytování služeb a poprodejní servis
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ15
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky poskytování služeb a poprodejní servis:
  • Počet a objem servisních činností (IQ1501 ),
  • Počet a objem reklamací (IQ1502 ).
2. Využití metrik poprodejního servisu ve skupinách úloh:
  • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
  • úloha Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ).
3. Dimenze pro analýzy metrik poprodejního servisu: