Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb
Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ15
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky výkonnosti prodeje a poskytování služeb představují součást komplexu pro řízení obchodních aktivit firmy, především vyhodnocování výkonnosti prodejců a vyřizování zákaznických reklamací.
3. Přehled metrik
 • Počet a objem servisních činností (IQ1501 ),
 • Počet a objem reklamací (IQ1502 ),
 • Objem tržeb za časovou jednotku (IQ1601 ),
 • Náklady práce na 1 prodejce (IQ1602 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • úloha Řízení poprodejního servisu, transakce (UQ109A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Cimler, P.

Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676.,