Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Obchodní dimenze podniku
Obchodní dimenze podniku
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ30
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled obchodních dimenzí podniku
 • Skupina dimenzí pokrývá všechny dimenze spojené s obchodními aktivitami podniku, tj. s nákupem, prodejem, marketingem:
2. Podskkupiny metrik ve vztahu k obchodním dimenzím
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
 • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM) (ISGQ13 ),
 • Poskytování služeb a poprodejní servis (ISGQ15 ),
 • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
 • Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25),
 • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).

V oblasti IT se využívají zejména pro práci s těmito metrikami:

 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ).