Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Segmenty trhu
Segmenty trhu
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ304
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Segmenty trhu - obsahové vymezení

Dimenze obsahuje přehled segmentů trhu, na nichž podnik působí. Vymezení segmentů trhu se realizuje na základě segmentačních kritérií, tj. charakteristik daného trhu, případně segmentu. Mezi nejvýznamnější kritéria patří (zdroj Wikipedia):

  • Geografická kritéria – světová oblast, stát, nižší teritoriální oblast, velikost oblasti, velikost města dle obyvatel, typ osídlení a jeho charakter, podnebí oblasti, ráz krajiny, morfologie a další,
  • Demografická kritéria – věk, pohlaví, velikost rodiny, rodinný stav a další,
  • Socioekonomická kritéria – příjem rodiny, povolání, vzdělání a další,
  • Etnografická kritéria – náboženství, rasa, národnost a další,
  • Fyziografická kritéria – kvantitativní charakteristiky, kvalitativní charakteristiky a další,
  • Behaviorální kritéria – postoje k výrobku, věrnost značce, míra užívání, frekvence nákupu, uživatelský status a další,
  • Sociopsychologická kritéria – sociální třída, životní styl, osobnost a další.
2. Prvky dimenze

V podnikové praxi je definováno pouze několik nejvýznamnějších segmentů dle kritérií, viz výše, vzhledem k obchodním aktivitám podniku.

3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence marketingu (DQ351A),
  • Marketingové analýzy (DQ381A ).