Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Segmenty trhu
Segmenty trhu
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ304
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Segmenty trhu - obsahové vymezení
 • Dimenze obsahuje přehled segmentů trhu, na nichž podnik působí .
 • Vymezení segmentů trhu se realizuje na základě segmentačních kritérií, tj. charakteristik daného trhu, případně segmentu.
 • Mezi nejvýznamnější kritéria patří (zdroj Wikipedia):
  • Geografická kritéria – světová oblast, stát, nižší teritoriální oblast, velikost oblasti, velikost města dle obyvatel, typ osídlení a jeho charakter, podnebí oblasti, ráz krajiny, morfologie a další,
  • Demografická kritéria – věk, pohlaví, velikost rodiny, rodinný stav a další,
 • Socioekonomická kritéria – příjem rodiny, povolání, vzdělání a další,
  • Etnografická kritéria – náboženství, rasa, národnost a další,
  • Fyziografická kritéria – kvantitativní charakteristiky, kvalitativní charakteristiky a další,
  • Behaviorální kritéria – postoje k výrobku, věrnost značce, míra užívání, frekvence nákupu, uživatelský status a další,
  • Sociopsychologická kritéria – sociální třída, životní styl, osobnost a další.
2. Prvky dimenze
 • V podnikové praxi je definováno pouze několik nejvýznamnějších segmentů dle kritérií, viz výše, vzhledem k obchodním aktivitám podniku.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).