Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Marketingové analýzy
Marketingové analýzy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ381A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Marketingové analýzy“ - účel dokumentu
  • Analýzy v rámci řízení marketingu představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací, které vyhodnocují metriky , tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze,
  • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení marketingu na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
  1. Analýzy ukazatelů marketingu dle zvolených dimenzí,
  2. Analýzy ukazatelů call center dle zvolených dimenzí,
  3. Časové analýzy marketingu („Time Intelligence“),
  4. Srovnávací analýzy aktivit marketingu,
  5. Využití funkcí data miningu v řízení marketingu.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Marketingové analýzy (UQ354A )