Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Reklamace přijaté od zákazníků
Reklamace přijaté od zákazníků
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ309
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Reklamace přijaté od zákazníků - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje přehled reklamací na dodané zboží nebo služby od zákazníků.
2. Prvky dimenze
  • Základní struktura je následující: skupina reklamace (podle typu závad) – reklamace .
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence reklamací zákazníků (DQ108A),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A).