Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky plánování IT služeb
Metriky plánování IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG120
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky plánování IT služeb představují především podklady pro plánování jednotlivých IT projektů.
3. Přehled metrik
 • Počet IT projektů (plánovaných, řešených) (I121 ),
 • Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ),
 • Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ),
 • Rozpracovanost IT projektů (I124 ),
 • Objem údržby v člověkodnech (I125 ),
 • Metriky konkrétních IT projektů (I126 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Řízení projektu (TG401 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).