Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky plánování IT služeb
Metriky plánování IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG120
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky plánování IT služeb:
  • Počet IT projektů (plánovaných, řešených) (I121 ),
  • Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ),
  • Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ),
  • Rozpracovanost IT projektů (I124 ),
  • Objem údržby v člověkodnech (I125 ),
  • Metriky konkrétních IT projektů (I126 ).
2. Využití metrik plánování IT služeb ve skupinách úloh:
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
  • Řízení projektu (TG401 ).
3. Dimenze pro analýzy metrikplánování IT služeb:
4. Využití metrik plánování IT služeb v aplikacích:
  • Plánování portfolia IT projektů (A103A ).