Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty plánování IT služeb
Dokumenty plánování IT služeb
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG120
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Předběžný projektový záměr (D125A ),
 • Projektový záměr (D124A ),
 • Plán údržby (D122A ),
 • Plán projektů (D123A ),Projektová kancelář (D126A ),
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Dokumenty se souhrnně vztahují především ke skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Dokument Analýza IT dodavatelů je výstupem úlohy Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ) a vstupem pro úlohy skupiny Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Dokumenty Předběžný projektový záměr a Projektový záměr jsou vstupem pro úlohu Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
 • Dokumenty Plán projektů a Plán údržby jsou výstupem úloh Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ) a vstupem pro úlohu Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) a skupinu úloh Řízení projektu (TG401 ).
 • Skupina dokumentů Projektová kancelář je podkladem především pro úlohu Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) a skupinu úloh Řízení projektu (TG401 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),