Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Projektová kancelář
Projektová kancelář
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D126A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Projektová kancelář - účel dokumentu

Účelem je uchovávat a zpracovávat v jasně definovaných strukturách všechny relevantní dokumenty projektů.

2. Obsah dokumentu

Projektová kancelář představuje celý komplex dokumentů vztahujících se k jednotlivým projektům i k portfoliu projektů jako celku. Obsahuje:

  1. všechny řídící a organizační informace projektu,
  2. plánovací dokumenty projektu,
  3. veškeré analytické dokumenty,
  4. výstupy projektu,
  5. dokumenty z oponentních řízení atd.