Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Projektová kancelář
Projektová kancelář
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D126A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-02-01
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Projektová kancelář - účel dokumentu
 • Účelem je uchovávat a zpracovávat v jasně definovaných strukturách všechny relevantní dokumenty projektů.
2. Obsah dokumentu
 • Projektová kancelář představuje celý komplex dokumentů vztahujících se k jednotlivým projektům i k portfoliu projektů jako celku. Obsahuje:
  • všechny řídící a organizační informace projektu,
  • plánovací dokumenty projektu,
  • veškeré analytické dokumenty,
  • výstupy projektu,
  • dokumenty z oponentních řízení atd.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ).