Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán údržby
Plán údržby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D122A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán údržby - účel dokumentu
 • Účelem je prezentovat rozsah údržby podle jednotlivých objektů .

2. Obsah dokumentu
 • Plán údržby definuje plánovaný rozsah údržby jednotlivých komponent informatiky na plánovací období.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu:
  1. cíl a účel dokumentu Plánu údržby,
  2. komu a k čemu slouží, resp. kde bude využit,
 2. Koncepce a organizace údržby:
  1. organizační jednotky, podnikové útvary, na které se vztahuje návrh plánu,
  2. plánovací období - na něž se vztahuje návrh plánu,
  3. základní principy realizace údržby – subjekty zajišťující údržbu, principy provádění údržby, organizační zajištění, kooperace na údržbě,
  4. hlavní organizační a obchodní dokumenty vymezující zajištění údržby podnikové informatiky,
 3. Přehled objektů údržby:
  1. souhrnný přehled objektů (aplikací, částí technologické infrastruktury), na které se váže navrhovaný plán údržby,
  2. rámcové vymezení celkového obsahu údržbových prací,
 4. Plán údržby podle vymezených objektů:
  1. obsah, resp. náplň údržbových prací,
  2. předpokládaný objem údržby v člověkohodinách,
  3. předpokládané náklady na údržbu,
  4. termínová specifikace údržby, konečný termín provedení, případně detailní návrh harmonogramu,
  5. kdo údržbu zajišťuje (IT útvar, externí poskytovatel apod.), ++zodpovědná role za údržbu,
  6. předpoklady realizace a případná rizika a problémy zajištění údržby,
 5. Souhrnné hodnoty plánu údržby:
  1. celková pracovní náročnost údržby v člověkohodinách,
  2. celkové plánované náklady na údržbu,
  3. celkový harmonogram realizace údržby,
 6. Schválení plánu údržby:
  1. připomínky k návrhu plánu celkově a podle jednotlivých objektů údržby,
  2. návrhy úprav, další postup, termíny,
  3. odpovědné role.
4. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ),
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).