Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán údržby
Plán údržby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D122A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán údržby - účel dokumentu

Účelem je prezentovat rozsah údržby podle jednotlivých objektů.

2. Obsah dokumentu

Plán údržby definuje plánovaný rozsah údržby jednotlivých komponent informatiky na plánovací období. Zahrnuje zejména:

  1. koncepci a organizaci údržby,
  2. přehled objektů údržby,
  3. plán údržby podle vymezených objektů,
  4. souhrnné hodnoty plánu údržby,
  5. schválení plánu údržby.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.