Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování a zařazování projektů pro realizaci
Plánování a zařazování projektů pro realizaci
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U122A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-20
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování a zařazování projektů pro realizaci“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je sestavení efektivního harmonogramu realizace jednotlivých projektů ve vazbě na existující zdroje a jejich dostupnost v konkrétním čase realizace.
2. Obsah úlohy
 • Plánování projektového portfolia zahrnuje obdobné činnosti, jako jsou prováděny pro jednotlivý projekt, a to s ohledem na celkový kontext všech realizovaných projektů portfolia.
3. Vstupy úlohy:
 • Projektový záměr (D124A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 • Analýza IT trhu (D022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 • Analýza organizace (D024A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ),
 • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Kapacitní plán v IT (D236A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Plán údržby (D122A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Projektový záměr (D124A ), aktualizovaný.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Aktuální a pravdivé informace o vytížení zdrojů,
 • Realistické sestavení harmonogramu na základě aktuálních znalostí o možnostech zdrojů.
6. “Plánování a zařazování projektů pro realizaci“ - klíčové aktivity

6.1. Plánování projektového portfolia
 • Plánování projektového portfolia zahrnuje obdobné činnosti, jako jsou prováděny pro jednotlivý projekt, a to s ohledem na celkový kontext všech realizovaných projektů portfolia. Jedná se zejména o:
  • plánování lidských zdrojů, řešení známých konfliktů projektů na požadované zdroje,
  • plánování času – časové závislosti mezi projekty, eventuálně závislosti mezi významnými úlohami projektů,
  • plánování nákladů - rozpočtované a předpokládané náklady,
  • plánování kvality – činnosti zajištění kvality, úkoly, milníky.
6.2. Sestavení harmonogramu
 • Výše uvedené činnosti slouží pro sestavení komplexního harmonogramu realizace projektů (portfolia projektů).