Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýza IT obchodních partnerů
Analýza IT obchodních partnerů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D023A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Totzauer, T. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýza IT obchodních partnerů - účel dokumentu
 • Účelem je zjistit, zda informatika partnerských organizací (zákazníků, dodavatelů, bank, orgánů státní správy) je příležitostí či naopak hrozbou plánovaných forem kooperací a komunikací.
2. Obsah dokumentu
 • Součástí dokumentu jsou výsledky analýzy zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, které se zaměřují na takové otázky, jako např. jaké formy a technologie komunikace preferují, jaké standardy, zda směřují k využívání sdílených databází, zda preferují společné marketingové aktivity apod.
3. Struktura dokumentu:
 1. Obchodní partneři – základní charakteristiky:
  1. Dodavatelé,
  2. Zákazníci,
  3. Finanční instituce,
  4. Veřejná správa,
 2. Analýza stávajících služeb ,
 3. Požadovaný stav služeb ,
 4. Návrhy změn ve službách:
  1. Vytvoření nové služby,
  2. Zrušení služby,
  3. Změna atributů služby,
  4. Návrhy na samoobslužné procesy,
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Analýza IT obchodních partnerů (U023A ),
  • Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ).