Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza IT obchodních partnerů
Analýza IT obchodních partnerů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U023A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza IT obchodních partnerů“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zjistit, zda informatika partnerských organizací (zákazníků, dodavatelů, finančních ústavů, orgánů veřejné správy) je příležitostí či hrozbou fungování dodavatelského řetězce a plánovaných forem kooperací a komunikací.
 • Standardizovat komunikaci mezi obchodními partnery.
2. Obsah úlohy
 • Úloha navrhuje, jak lze pomocí IT zlepšit kooperaci podniku s významnými obchodními partnery. Posuzují se možnosti a nároky na způsob komunikace (EDI, XML, webové služby) a využívání externě orientovaných aplikací (e-business, CRM, SRM, SCM atd.).
 • Úloha řeší zejména tyto otázky :
  • jak lze zefektivnit (zautomatizovat) spolupráci a komunikaci s partnery?
  • jak standardizovat komunikaci s partnery?
  • jaké možnosti/hrozby představuje informatika obchodních partnerů pro další rozvoj dodavatelského řetězce a kooperací v tomto řetězci?
  • lze zavedením samoobslužných procesů převést některé vlastní aktivity a náklady na partnery?
  • lze nabídnutím určitých IT služeb přivázat obchodní partnery k našemu podniku?
 • Obsah úlohy se liší podle ekonomické síly daného subjektu v dodavatelském řetězci. Je-li podnik dominantním článkem řetězce, pak sám může diktovat kooperační a komunikační pravidla . Je-li tomu naopak, pak se podnik musí přizpůsobit pravidlům , které v dodavatelském řetězci platí.
 • Charakteristiky vztahů s partnery , které byly vyhodnoceny jako vhodné/významné pro budoucí stav naší podnikové informatiky se formulují jako nové požadavky na vlastnosti budoucího IT a jeho řízení.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Používání komunikačních standardů typické pro dané odvětví.
4. Doporučené praktiky
 • Požadavky na nový stav podnikové informatiky odvozené z této analýzy se připisují do dokumentu Katalog požadavků na informatiku (D042A ). Struktura zápisu požadavků – viz dokument (D042A ),
 • V této úloze je vhodné využít znalosti externích konzultantů.
5. “Analýza IT obchodních partnerů“ - klíčové aktivity
 • Rozdělení obchodních partnerů podle typu a podle strategické důležitosti pro firmu - zjistit obchodní partnery a rozdělit je mezi dodavatele, zákazníky a ostatní partnery (banky, pojišťovny, veřejnou správu, atd.) a přiřadit významnost jejich role pro firmu, zjistit, je síla podniku pro vyjednávání podmínek s partnery,
 • Stanovení role podniku v dodavatelském řetězci - zda je podnik schopen definovat pravidla řetězce, nebo zda je minoritním hráčem a musí se přizpůsobit,
 • Prozkoumání stávající komunikace mezi partnery - s kterými obchodními partnery, na základě jakých standardů a v jaké míře probíhá komunikace a spolupráce a jaká je její efektivita,
 • Analýza nových možností spolupráce a komunikace s obchodními partnery - možnosti firmy v získávání nových obchodních partnerů, zapojování do nových dodavatelských řetězců a rozšiřování spolupráce se stávajícími obchodními partnery,
 • Analýza možnosti využití samoobslužných procesů - převedení odpovědnosti a také nákladů přímo na obchodní partnery,
 • Definování požadovaného stavu komunikace a spolupráce - definice služeb, které tuto komunikaci budou podporovat.