Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Katalog požadavků na IT
Katalog požadavků na IT
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D042A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-07-28
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Katalog požadavků na IT - účel dokumentu
 • Účelem je shromáždit ve strukturované podobě požadavky na nový/změněný stav podnikové informatiky včetně plánovaných efektů, které změnami budou dosaženy.
2. Obsah dokumentu

Požadavky na nový stav podnikové informatiky mohou být sbírány v následující struktuře:

 • požadavek,
 • zdroj požadavku (např. podpora podnikového cíle, …),
 • priorita řešení,
 • odhadované náklady na zajištění požadavku a jejich časové rozložení,
 • očekávaný/plánovaný efekt (výnos):
  • metrika efektu,
  • současná hodnota,
  • plánovaná hodnota,
  • účinnost (kdy nastane),
  • perioda zjišťování metriky efektu,
 • odhadovaný čistý finanční efekt v jednotlivých letech,
 • vlastník (zodpovědná role za dosažení efektu).
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ).
4. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu,
 • Tabulka: Katalog uživatelských požadavků.

5. Poznámky, reference
 • Priorita řešení požadavku může být odvozena z výše odhadovaného finančního efektu. Některé požadavky ale nemusejí mít žádné pozitivní finanční efekty, a přesto mohou mít vysokou prioritu. Příkladem je požadavek na úpravu funkcionality IS v souladu s požadavky legislativy.
 • Vlastník efektu je obvykle pracovník byznysu , na aktivity kterého je nová funkcionalita mířena.