Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Konsolidace a prioritizace požadavků na podnikovou informatiku
Konsolidace a prioritizace požadavků na podnikovou informatiku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U029A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Konsolidace a prioritizace požadavků na podnikovou informatiku“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je konsolidovat a prioritizovat požadavky na budoucí stav podnikové informatiky vyplývající ze všech analýz, které byly dle Plánu informační strategie (U017A ) zpracovány.
2. Obsah úlohy

Úloha představuje shrnutí požadavků na podnikovou informatiku získaných z jednotlivých analýz. Požadavky mají v tomto stadiu různou úroveň podrobnosti a různou závažnost a řada z nich se může překrývat nebo mohou být dokonce protichůdné. Požadavky je proto vhodné konsolidovat (spojit podobné požadavky do jednoho požadavku), rozhodnout o protichůdných požadavcích a ohodnotit finální požadavky prioritami. Kromě toho se v této úloze u každého požadavku určuje, viz dokument (D042A ):

 1. odhadované náklady na zajištění požadavku a jejich časové rozložení,
 2. očekávaný/plánovaný efekt (výnos):
  1. metrika efektu,
  2. současná hodnota,
  3. plánovaná hodnota,
  4. účinnost (kdy nastane),
  5. perioda zjišťování metriky efektu,
 3. odhadovaný čistý finanční efekt v jednotlivých letech,
 4. vlastník (role zodpovědná za dosažení efektu).
3. Vstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ), kapitoly 3, 4,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ), kapitola 5,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ), aktualizovaná.