Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Konsolidace a prioritizace požadavků na podnikovou informatiku
Konsolidace a prioritizace požadavků na podnikovou informatiku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U029A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-10
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Konsolidace a prioritizace požadavků na podnikovou informatiku“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je konsolidovat a prioritizovat požadavky na budoucí stav podnikové informatiky vyplývající ze všech analýz, které byly dle Plánu informační strategie (U017A ) zpracovány.
2. Obsah úlohy
 • Úloha představuje shrnutí požadavků na IT získaných z jednotlivých analýz.
 • Požadavky mají v tomto stadiu různou úroveň podrobnosti a různou závažnost a řada z nich se může překrývat nebo mohou být dokonce protichůdné. Požadavky je proto vhodné konsolidovat (spojit podobné požadavky do jednoho požadavku), rozhodnout o protichůdných požadavcích a ohodnotit finální požadavky prioritami.
 • Kromě toho se u každého požadavku určuje , viz dokument (D042A ):
  • odhadované náklady na zajištění požadavku a jejich časové rozložení,
  • očekávaný/plánovaný efekt (výnos),
  • odhadovaný čistý finanční efekt v jednotlivých letech,
  • vlastník (role zodpovědná za dosažení efektu),
 • Metriky pro požadavky se rozlišují na:
  • metrika efektu,
  • současná hodnota,
  • plánovaná hodnota,
  • účinnost (kdy nastane),
  • perioda zjišťování metriky efektu.