Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza konkurence z pohledu IT
Analýza konkurence z pohledu IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U022A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-11
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýza konkurence z pohledu IT“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je využít pro tvorbu informační strategie podniku ty charakteristiky IT našich konkurentů , které favorizují naší konkurenci na trhu, resp. najít takové nové charakteristiky našeho IT, které zvýší konkurenceschopnost našeho podniku na trhu.
2. Obsah úlohy
 • Jedná se o vysoce kreativní úlohu, ve které je vhodné využít metody a nástroje Competitive Intelligence.
 • Analýza by měla odpovědět na dvě základní otázky :
  • Které charakteristiky IT favorizují naší konkurenci na trhu (např. e-služby, které my nemáme, rychlá doba odezvy na požadavky zákazníků, dostupnost služeb ve formátu 365 dní * 24 hodin),
  • Jaké nové charakteristiky našeho IT by mohly podniku přinést výhodu nad konkurencí?
 • Zatímco odpověď na druhou otázku musí být výsledkem vysoce kreativní a kvalifikované práce, odpověď na první otázku lze získat z těchto zdrojů :
  • přímé využití IT konkurenta (např. jako fiktivní zákazník),
  • informace o výběrových řízeních, které vypisovali naši konkurenti v oblasti IT služeb,
  • současní nebo bývalí zaměstnanci konkurenta,
  • registrované patenty naší konkurencí,
  • otevřené informační zdroje (média, zpravodajské servery apod.).
 • Charakteristiky informatiky, které byly vyhodnoceny jako vhodné/významné pro budoucí stav IT podniku se formulují jako nové požadavky na vlastnosti budoucího IS a jeho řízení.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem je dobrá znalost konkurentů na trhu a jich význam, případně tržní podíl.
4. Doporučené praktiky
 • Požadavky na nový stav podnikové informatiky odvozené z této analýzy se připisují do dokumentu Katalog požadavků na informatiku (D042A ). Struktura zápisu požadavků – viz dokument (D042A ),
 • V této úloze je vhodné využít znalosti externích konzultantů a benchmarkingové údaje.
5. “Analýza konkurence z pohledu IT“ - klíčové aktivity
 • Vyhodnocení konkurence a určení těch, které jsou vzhledem k pozici podniku na trhu pro další analýzy relevantní,
 • Analýza IT konkurentů a identifikace významných diferencí od IT daného podniku, např. z těchto hledisek čím IT přispívá k lepší výkonnosti konkurence (výkonnější byznys procesy, lepší IT služby, nižší náklady na IT apod.), jaké jsou náklady konkurence na IT, jaké technologie a aplikace využívá, kde a jak využívá outsourcing, jaké inovace svých IT konkurence plánuje
 • Návrh charakteristik IT, které budou favorizovat podnik na trhu - určení IT komponent, které budou posilovat konkurenceschopnost podniku, např. nasazením aplikací typu CRM, SCM, competitive intelligence, business intelligence a ve vytvoření nových IT služeb pro zákazníky na www podniku, pro mobilní zařízení apod.,
 • Odvození požadavků na nový stav IT- na základě analýzy konkurence v předcházejících činnostech se definují nebo aktualizují požadavky na IT v obsahu a struktuře v katalogu požadavků