Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Rozpočet IT
Rozpočet IT
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D325A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Novotný, O.
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Rozpočet IT - účel dokumentu
 • Účelem je zachytit finanční potřeby informatiky na dané období v kontextu finančních potřeb - tedy rozpočtu celého podniku. Rozpočet se zpravidla zpracovává na období jednoho roku.
2. Obsah dokumentu
 • Rozpočet IT obsahuje položky jednotlivých nákladových a výnosových účtů (uvádí je v celkové výši za dané období a je-li to relevantní i v podrobnějším časovém rozlišení).
 • Dále obvykle obsahuje detailní rozpočet nákladů a výnosů na jednotlivé IT služby , to znamená, že kromě rozpočtu celkových nákladů a výnosů je vhodné (v případě, že oddělení IT poskytuje ostatním útvarům podniku IT služby definované prostřednictvím SLA) připravit rozpočet nákladů a výnosů jednotlivých IT služeb.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Rozpočet jednotlivých nákladových a výnosových účtů,
 3. Nákladové účty:
  1. Investiční náklady,
  2. Neinvestiční náklady,
 4. Výnosové účty,
 5. Detailní rozpočet nákladů a výnosů na jednotlivé IT služby.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Tvorba rozpočtu na IT (U304A ).
6. Poznámky, reference

Úloha tvorby rozpočtu pro jeho informatickou část obsahuje pak tyto dílčí funkce:

 • získání podkladů pro rozpočet z jednotlivých útvarů,
  • z útvarů IT – nákladové položky,
  • od subjektů poskytujících outsourcované IT služby - nákladové položky,
  • z útvarů mimo IT – výnosové položky (v případě vnitropodnikového účtování prostřednictvím spotřeby IT služeb),
  • od subjektů mimo podnik, kterým IT poskytuje služby na komerční bázi – výnosové položky,
 • analýza jednotlivých požadavků, stanovení jejich priorit a finanční ohodnocení,
 • vytvoření podkladů pro rozpočet na základě predikce nákladů a výnosů z informatiky podle vývoje v minulých obdobích a na základě diskuse s ostatními odděleními podniku, kterým jsou poskytovány IT služby,
 • celková kompletace podkladů pro rozpočet,
 • úprava rozpočtu vzhledem k disponibilním finančním zdrojům, možnostem financování jednotlivých projektů a akcí,
 • stanovení jednotlivých dílčích položek rozpočtu podle stanovené rozpočtové skladby daného podniku.