Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Rozpočet IT
Rozpočet IT
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D325A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Novotný, O.
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Rozpočet IT - účel dokumentu

Účelem je zachytit finanční potřeby informatiky na dané období v kontextu finančních potřeb - tedy rozpočtu celého podniku. Rozpočet se zpravidla zpracovává na období jednoho roku.

2. Obsah dokumentu

Rozpočet IT obsahuje položky jednotlivých nákladových a výnosových účtů (uvádí je v celkové výši za dané období a je-li to relevantní i v podrobnějším časovém rozlišení). Dále obvykle obsahuje detailní rozpočet nákladů a výnosů na jednotlivé IT služby, to znamená, že kromě rozpočtu celkových nákladů a výnosů je vhodné (v případě, že oddělení IT poskytuje ostatním útvarům podniku IT služby definované prostřednictvím SLA) připravit rozpočet nákladů a výnosů jednotlivých IT služeb.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.

4. Poznámky, reference

Úloha tvorby rozpočtu pro jeho informatickou část obsahuje pak tyto dílčí funkce:

 • získání podkladů pro rozpočet z jednotlivých útvarů,
  • z útvarů IT – nákladové položky,
  • od subjektů poskytujících outsourcované IT služby - nákladové položky,
  • z útvarů mimo IT – výnosové položky (v případě vnitropodnikového účtování prostřednictvím spotřeby IT služeb),
  • od subjektů mimo podnik, kterým IT poskytuje služby na komerční bázi – výnosové položky,
 • analýza jednotlivých požadavků, stanovení jejich priorit a finanční ohodnocení,
 • vytvoření podkladů pro rozpočet na základě predikce nákladů a výnosů z informatiky podle vývoje v minulých obdobích a na základě diskuse s ostatními odděleními podniku, kterým jsou poskytovány IT služby,
 • celková kompletace podkladů pro rozpočet,
 • úprava rozpočtu vzhledem k disponibilním finančním zdrojům, možnostem financování jednotlivých projektů a akcí,
 • stanovení jednotlivých dílčích položek rozpočtu podle stanovené rozpočtové skladby daného podniku.