Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Tvorba rozpočtu na IT
Tvorba rozpočtu na IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U304A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Tvorba rozpočtu na IT“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je určit finanční potřeby informatiky na dané období v kontextu finančních potřeb a zdrojů a tedy rozpočtu celého podniku.
2. Obsah úlohy
 • Východiskem úlohy je rozpočtování IT služeb , tj. určení přímých a nepřímých nákladů na služby, stanovování cen služeb, balíčkování služeb. Rozpočet na IT tvoří součást rozpočtu celého podniku. Pro sestavování rozpočtu na informatiku se obvykle uplatňují stejné standardy a pravidla platná v rámci celého podniku.
3. Vstupy úlohy:
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Investiční plány v IT (D341A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Plán údržby (D122A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
 • Evidence úvěrů (DQ054A),
 • Evidence leasingových smluv (DQ055A).
4. Výstupy úlohy:
5. “Tvorba rozpočtu na IT“ - klíčové aktivity
 • Vyhodnocení aktuálního plánu nákladů - porovnání vzhledem k finančním možnostem a prioritám podniku,
 • Získání podkladů z útvarů pro rozpočet z jednotlivých útvarů:
  • z útvarů IT – nákladové položky,
  • od subjektů poskytujících outsourcované IT služby - nákladové položky,
  • z útvarů mimo IT – výnosové položky (v případě vnitropodnikového účtování prostřednictvím spotřeby IT služeb),
  • od subjektů mimo podnik, kterým IT poskytuje služby na komerční bázi – výnosové položky,
 • Analýza jednotlivých požadavků na rozpočet - stanovení priorit požadavků a jejich finanční ohodnocení,
 • Vytvoření podkladů pro rozpočet - na základě predikce nákladů a výnosů z informatiky podle vývoje v minulých obdobích a na základě diskuse s ostatními odděleními podniku, kterým jsou poskytovány IT služby,
 • Celková kompletace podkladů pro rozpočet,
 • Úpravy rozpočtu - vzhledem k disponibilním finančním zdrojům, možnostem financování jednotlivých projektů a akcí,
 • Příprava výchozího návrhu rozpočtu informatiky - sestavení rozpočtových hodnot podle standardní podnikové metodiky na tvorbu rozpočtu,
 • Projednání návrhu rozpočtu ve vedení podniku - provedení potřebných korekcí a jeho předání jako součásti rozpočtu podniku jako celku.