Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Účetní evidence (Hlavní kniha)
Účetní evidence (Hlavní kniha)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ041A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-18
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Účetní evidence“ - účel evidence
 • Účetní evidence (účetnictví) v MBI představuje standardní účetní evidenci a dokumentaci na základě účetní osnovy s respektováním rozdílů mezi komerční sférou a veřejnou správou.
 • Účelem je :
  • zajistit standardní účetní operace podle platné legislativy,
  • poskytovat informace o finanční situaci podniku a výsledku hospodaření (zisku, ztrátě) za dané časové období - Hlavní kniha je stoprocentní zdroj výkazů typu Výsledovka a Rozvaha, to znamená, že ze zákona si musí odpovídat,
  • poskytovat podklady uživatelům – manažerům, podnikovým specialistům, dalším zainteresovaným pracovníkům pro řízení podnikové ekonomiky - další typy reportů už mohou přidávat neúčetní hodnoty , jako např. hodnoty plánů apod. to už jsou však zákonem nevyžadované podklady pro efektivní řízení podniku. Některé specifické reporty na bázi hlavní knihy může požadovat např. banka při žádostech o poskytnutí úvěru apod.,
  • poskytovat podklady pro prognózování finanční situace podniku.
2. Obsah evidence
 1. Obsahem evidence jsou informace o jednotlivých vedených účtech a jejich stavech (počátečním, konečném) a pohybech na účtech,
 2. Struktura evidence je dána platnou účetní osnovou, která je k dispozici v balíčku ke stažení na této stránce, případně v balíčku dimenze „Účtová osnova“ (DIQ051 ).
 3. Pro větší informační hodnotu záznamů hlavní knihy se někdy doplňují o další informace , zejména:
  1. o identifikaci obchodního partnera v rámci záznamu (nákupu i prodeje), což se někdy skrývá v účtech účetní osnovy,
  2. o vnitropodnikovou strukturu, která může být vícestupňová (závody /střediska) a rovněž bývá vyjádřena v účetní osnově,
3. Úlohy zpracování evidence
 • Vytvoření a aktualizace účetní evidence (UQ051A ),
 • Účetní transakce (UQ052A ).
4. Reference, poznámky
 • Zdroj : Kovanicová, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, BOVA POLYGON, 2007.