Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Vytvoření a aktualizace účetní evidence
Vytvoření a aktualizace účetní evidence
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ051A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Vytvoření a aktualizace účetní evidence:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat účetní evidenci (tj. stavy a pohyby na jednotlivých syntetických i analytických účtech),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky pro finanční řízení (SQ051 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Daňový doklad - obecně (DQ042A ),
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ).
3. Funkce, aktivity:
 • Úloha představuje vedení základního účetnictví podniku.
 • Musí zajistit soulad s platnou legislativou , musí odpovídat účetním a daňovým předpisům.
 • Obvykle poskytuje možnost definování účetních transakcí (skupin účetních operací na různých účtech), vedení účtů ve více měnách , možnost účtovat na zakázku, - poskytovat komplexní obraz o efektivitě a hospodaření na zakázce a rozúčtování nákladů na nákladová střediska.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat vedených účtů pro potřeby realizace účetních transakcí,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích účetních dat,
  • vysoké úrovně konsistence dat a jejich konsolidace účetních dat.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované finanční aplikace.
5. Příloha
 • Účetní osnova - zdroj: Uctovani.net - (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).