Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Daňový doklad
Daňový doklad
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ042A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Daňový doklad“ - účel dokumentu
 • Daňový doklad představuje doklady tohoto druhu (fakturu, dobropis), které souvisí s nákupem a prodejem zboží, služeb a materiálů.
 • Účelem je zajistit standardní vstupy pro účetní evidenci ve vazbě na ekonomické a obchodní aktivity podniku.
2. Obsah dokumentu
 1. Daňový doklad je faktura nebo účtenka, který musí mít náležitosti stanovené § 26-35 Zákona o DPH,
 2. Podle způsobu platby a výše zdanitelného plnění existují tyto typy daňových dokladů:
  1. zjednodušený daňový doklad - používá se při platbě v hotovosti, pokud částka nepřesahuje částku 10 tisíc Kč.,
  2. běžný daňový doklad - používá se ve všech ostatních případech,
  3. souhrnný daňový doklad - je daňovým dokladem (Daňový doklad u DPH), který může vystavit plátce DPH na několik samostatných zdanitelných plnění nebo plnění, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně pro jednu osobu.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Účetní transakce (UQ052A ).
4. Reference, poznámky