Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Účetní transakce
Účetní transakce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ052A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Účetních transakcí:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace účetních transakcí, zpracování daňových dokladů.
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Daňový doklad - obecně (DQ042A ),
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Evidence úvěrů (DQ054A),
 • Dokumenty styku s bankami (DQ057A),
 • Bankovní účty (DQ057B ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Zpracování daňového dokladu , tj:
  • přiřazení pořadového čísla dokladu, zajištění kontroly na formální správnost, na účtový rozvrh, existující a nezablokované účty,
  • kontroly uvnitř daňového dokladu i ve vazbách na ostatní dokumenty obchodních operací (dodací listy, ...),
  • zápis dokladu do deníku a zaúčtování do hlavní knihy, zápis do analytické účetní evidence, zadání střediska, zakázky, variabilního symbolu, pokud to účet vyžaduje, automatické zaúčtování podle druhu komodity, v případě, že předmětem obchodu jsou zboží,
  • aktualizace součtu všech účtovaných účetních případů,
 • Zpracování účetní uzávěrky - uzávěrka deníku účetních dokladů, zpracování uzávěrky hlavní knihy a uzávěrky analytické evidence.
 • Zpracování předběžné závěrky,
 • Zpracování účetní závěrky - zpracování závěrky hlavní knihy, zpracování konsolidované závěrky hlavní knihy.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • požadovaného objemu účetních transakcí, včetně špičkových zatížení,
  • průběžné zajištění souladu funkcí úlohy s aktuální legislativou ,
  • nízké pracnosti a nákladů na účetní transakce,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti účetních transakcí,
  • efektivní integrace účetních transakcí s obchodními operacemi a zpracováním obchodních dokumentů.
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování účetních transakcí,
  • specializované účetní systémy.