Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence úvěrů
Evidence úvěrů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ054A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence úvěrů“ - účel evidence
 • Evidence úvěrů je databáze nebo její část obsahující potřebné atributy o přijatých nebo poskytnutých úvěrech .
 • Účelem je zajišťovat aktuální přehledy o objemu přijatých, případně poskytnutých úvěrů podle jednotlivých subjektů a umožňovat jejich sledování a kontroly.
2. Obsah evidence
 1. Úvěr :
  1. Id. úvěru, Účel úvěru,
  2. Měna, Objem úvěru v měně, Čas schválení, poskytnutí,
 2. Subjekty :
  1. Id. poskytovatele (banka, jiný subjekt), Název, IČ, Adresa, Zodpovědný pracovník, Kontakt,
  2. Id. příjemce, Název, Id. zodpovědného pracovníka, Jméno, Pozice,
 3. Podmínky :
  1. Splatnost úvěru, Splátky, Podmínky úvěru.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Účetní transakce (UQ052A ).