Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se finanční řízení podniku
Řeší se finanční řízení podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ051
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak efektivně a operativně probíhají účetní operace , v jakém rozsahu je definována účetní analytická evidence?
 2. Kdo a v jakých termínech vykonává hodnocení finančních výsledků podniku?
 3. Do jaké míry je třeba respektovat mezinárodní standardy IFRS, US GAAP a další?
 4. Jak operativně a s jakými problémy jsou modifikovány finanční aplikace vzhledem ke změnám státní legislativy ?
 5. Jak realizovat vazby na prodej, nákup, plánování výrobních zakázek?
 6. Které finanční reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 7. Které metriky budou pro finanční analýzy a plánování významné, které budou mít charakter KPI?
 8. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro finanční analýzy a plánování relevantní?
 9. Jaké finanční ukazatelé pro pokročilé finanční analýzy podnik využívá, případně o nich uvažuje?
 10. Musí finanční úlohy respektovat práci ve více měnách ?
 11. Do jaké míry respektuje finanční řízení podniku zvláštnosti a potřeby ekonomiky IT ?
 12. Jaké bankovní domy podnik využívá a s jakými výsledky?
 13. Jak zajistit reporting pro daňovou oblast a vazby na finanční úřad?
 14. Jak probíhá finanční plánování v podniku, podle útvarů, a příprava podnikového rozpočtu?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Vytvoření a aktualizace účetní evidence (UQ051A ),
 • Účetní transakce (UQ052A ),
 • Účetní reporting (UQ053A ),
 • Finanční analýzy (UQ054A ),
 • Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ),
 • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
 • Účtování IT služeb (U301A ),
 • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ),
 • Plánování nákladů na IT služby (U303A ),
 • Tvorba rozpočtu na IT (U304A ).