Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční plánování a rozpočty
Finanční plánování a rozpočty
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ055A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Maryška, M. (KIT, VŠE), Klouček, O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-04-12
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Finanční plánování a rozpočty“ – účel:
 • Zefektivnit řídící proces , především v oblasti plánování a rozhodování - jednou z hlavních vlastností rozpočtů je zobrazení informací o budoucím vývoji podnikových aktivit a jejich dopadů na finanční situaci podniku,
 • Koordinace podnikových činnosti ještě před jejich realizací - při tvorbě celopodnikových rozpočtů, zahrnujících dílčí rozpočty jeho jednotlivých částí je již možné zjistit určité rezervy v některých oblastech,
 • Poskytnout podklad pro průběžnou kontrolu - výsledky stanovené rozpočtem jsou závazným úkolem pro řídící pracovníky a určují, jakých cílů je v budoucnu žádoucí dosáhnout,
 • Motivovat k dosažení cílů podniku - zainteresovanost řídících pracovníků na splnění stanovených rozpočtů,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Funkcionalita finančních plánů
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
  • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ).
2.1. Plánování základních finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní, k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související.
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele ,
 • Ukazatelé pro plánování základních finančních ukazatelů:
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  • Obrat (IQ0002 ), Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ),
 • Dimenze pro analýzy základních finančních ukazatelů:
3. Zdroje dat:
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 • Účetní evidence (DQ041A ), Finanční výkazy podniku (DQ051A ), Rozvaha (DQ051B ), Výsledovka (DQ051C ),
 • Analytické finanční databáze (DQ052A),
 • Finanční plány, původní (DQ082A), Personální plány (DQ261A), Mzdové plány (DQ074A),
 • Plány a odhady objemu prodeje (DQ111A), Plány nákupu (DQ161A),
 • Investiční záměry (DQ310A), Požadavky na investice a údržbu (DQ314A), Plány investic (DQ321A),
 • Plán marketingových akcí (DQ371A), Plány dopravy (DQ421A),
 • Evidence úvěrů (DQ054A), Evidence leasingových smluv (DQ055A).
4. IT pro finanční plánování a rozpočty:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), Oracle Hyperion Financial Management (AQ011A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ).
5. Poznámky, reference:
 • Kislingerová, E. - Manažerské finance - (Praha: C. H. Beck 2007) - ISBN9788071799030.,
 • Valach, J. - Investiční rozhodování a dlouhodobé financování - (Praha: Ekopress 2001) - ISBN8086119386.,
 • Doleček, M. - Cenné papíry. - (BusinessInfo.cz 2014),
 • Kalabis, Z. - Bankovní služby v praxi - (Brno: Computer Press 2005) - ISBN8025108821.),
 • Koráb, V., Peterka, J., Reţňáková, M. - Podnikatelský plán - (Brno: Computer Press 2008) - ISBN9788025116050,
 • Landa, M. - Finanční plánování a likvidita - (Brno: Computer Press 2007) - ISBN9788025114926,
 • Živělová, I. - Finanční analýza a plánování[online] - (Mendelova Universita v Brně 2015).