Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : SAP Business Planning and Consolidation
SAP Business Planning and Consolidation
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ012B
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-14
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
SAP
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. SAP Business Planning and Consolidation - obsahové vymezení
  • SAP Business Planning and Consolidation je vysoko flexibilný a škálovateľný nástroj z kategórie Corporate Performance Management (CPM), ktorý urýchľuje plánovací proces a proces zostavovania výkazov pre vytvorenie konsolidovanej účtovnej závierky .
  • Svojou funkcionalitou redukuje náklady na externý audit, podporuje riešenia rôznych controllingových úloh ako sú napr. plánovanie, rozpočtovanie a napomáha tak vrcholovému manažmentu systematickejšie vytvárať predpovede (forecasty) pre budúce účtovné obdobia.
2. Funkcionalita aplikace
  1. In-memory technológia - využitie SAP HANA platformy,
  2. intuitívne rozhranie - pomocou aplikácie Microsoft Office (vrátane Excelu) a webové rozhranie,
  3. riadenie business procesov- riadenie plánovania a finančnej konsolidácie, podpora kontroly,
  4. top-down a bottom-up rozpočtovanie – zosúladenie a porovnanie cieľov s rozpočtami,
  5. riadenie finančnej konsolidácie - zostavenie účtovnej závierky v súlade so štandardmi ako napríklad GAAP a IFRS,
  6. what-if analýzy a plánovacie scenáre– príprava a analýza potenciálnych výsledkov,
  7. reporting pre management - porovnanie plánu so skutočnosťou a určenie hlavných príčin odchýlok, natívna integrácia - pomocou platformy SAP NetWeaver.
3. Odkazy na demo a další zdroje