Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plány nákupu
Plány nákupu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ161A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Plány nákupu“ - účel dokumentu
  • Představuje soustavu plánovacích dokumentů a výstupů plánovacích nástrojů pro účely řízení nákupu, tj. plány nákupu podle časových termínů, druhů materiálů, podnikových útvarů apod.
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů nákupu materiálu, zboží a služeb podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (dodavatelé, materiál, zboží, služby, obchodní útvary apod.).
2. Obsah dokumentu
  • Plány ekonomických ukazatelů nákupu dle zvolených dimenzí - na základě funkcí úlohy "Plánování, rozvrhování nákupních operací " (UQ155A ).
3. Vznik a aktualizace dokumentu
  • Úloha : Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ).