Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence leasingových smluv
Evidence leasingových smluv
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ055A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence leasingových smluv“ - účel evidence
 • Evidence leasingových smluv je databáze nebo její část obsahující potřebné atributy o realizovaných leasingových smlouvách .
 • Účelem evidence je zajišťovat aktuální přehledy o realizovaných leasingových smlouvách a umožňovat jejich kontroly.
2. Obsah evidence
 1. Leasingová smlouva :
  1. Id. smlouvy, Předmět smlouvy, Čas uzavření smlouvy,
 2. Subjekty:
  1. Id. poskytovatele leasingu, Název, IČ, Adresa, Zodpovědný pracovník, Kontakt,
  2. Id. příjemce leasingu, Název, Id. zodpovědného pracovníka, Jméno, Pozice,
 3. Podmínky :
  1. Měna, celkový objem smlouvy v měně, Objem splátek v měně, Doba trvání smlouvy, Podmínky smlouvy.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Realizace prodejních transakcí (UQ102A ).