Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na plány a rozpočty
Požadavky na plány a rozpočty
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ081A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Požadavky na plány a rozpočty“ - účel dokumentu
  • Účelem je zajistit nezbytné vstupy pro přípravu jednotlivých typů plánů , následně finančních a finančních rozpočtů.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument obsahuje přehled požadavků na věcné plány podniku (prodeje, nákupu, výroby, personálu apod.) a jejich ocenění ve finančním vyjádření.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ).