Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Měny
Měny
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ052
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Měny - obsahové vymezení
  • Dimenze zahrnuje obvyklé měny, s nimiž podnik pracuje a slouží pro dílčí ekonomické analýzy, kde jsou měny významné.
2. Prvky dimenze
3. Datové zdroje dimenze
  • Manuální vstup.
4. Poznámka
  • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).