Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Materiály
Materiály
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ302
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Materiály - obsahové vymezení
 • Dimenze obsahuje strukturu používaných materiálů, které podnik nakupuje od externího dodavatele , popř. je vytváří ve vlastní režii. Podstatné je, že se z účetního pohledu spotřebovává jednorázově .
2. Prvky dimenze
 • Základní struktura dimenze zahrnuje tyto skupiny materiálů :
  • Suroviny a základní materiál,
  • Pomocné a provozovací látky,
  • Pohonné hmoty,
  • Náhradní díly,
  • Palivo,
  • Obaly,
  • Drobný majetek.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence materiálů (DQ156A).
4. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).