Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Materiály
Materiály
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ302
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1.
1. Prvky dimenze

Základní struktura dimenze zahrnuje tyto skupiny materiálů:

  1. Suroviny a základní materiál,
  2. Pomocné a provozovací látky,
  3. Pohonné hmoty,
  4. Náhradní díly,
  5. Palivo,
  6. Obaly,
  7. Drobný majetek.
2. Datové zdroje dimenze

Evidence materiálů (DQ156A).

3. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
  • Tabulka: příklady dat dimenze