Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence materiálů
Evidence materiálů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ156A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence materiálů“ - účel evidence
 • Evidence materiálů je databáze nebo její část obsahující všechny atributy aktuálně nakupovaných materiálů.
 • Účelem je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o nakupovaných druzích materiálů a jejich podstatných charakteristikách, včetně kvalitativních.
2. Obsah evidence
 1. Základní údaje o materiálu :
  1. Id. materiálu, Název materiálu, Kategorie, druh (dle potřeb podniku),
 2. Charakteristiky materiálu :
  1. Hmotnostní charakteristiky, Povrchová úprava, Barva,
  2. Rozměrové charakteristiky, Technické parametry, Kvalitativní charakteristiky.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : „Evidence dodavatelů, materiálů, nákupů a nákupních operací“ (UQ151A ).